W świetle zaistniałej sytuacji w kraju i na świecie dotyczącej stanu Pandemii oraz wieloma zapytaniami ze strony Samorządów w zakresie możliwości prowadzenia zdalnych Sesji Rady, na podstawie prezentowanych przez Samorządy oczekiwań, pragniemy przedstawić rozwiązanie oparte o sprawdzony system dedykowany do zdalnych posiedzeń, spełniający wymogi funkcjonalne oraz prawne.

Wdrożenie nie wymaga inwestycji w specjalistyczny sprzęt. Instalacji dokonuje informatyk urzędu na podstawie instrukcji video.

Montaż systemu polega na instalacji oprogramowania na urządzeniach typu laptop, telefon, tablet będących w posiadaniu Radnych i zapewnia zarządzanie debatą, integrację z systemem transmisji Sesji w Internecie. Pozwala to stworzyć Wirtualną Salę Obrad, w której uczestniczą uprawnieni członkowie – np. Radni, Zarząd itd.

Funkcjonalność rozwiązania spełnia wymogi prawne na dzień 24 marzec 2020 roku, tj. zgodnie z ustawą z 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych,tj.:

  1. możliwość transmisji sesji Rady w Internecie, archiwizacji oraz anonimizacji,
  2. debata w czasie rzeczywistym wszystkich uczestników sesji, prowadzona przez przewodniczącego. Ekrany urządzeń zostają automatycznie podzielone na „okienka” w których widnieją w czasie rzeczywistym wszyscy uczestnicy sesji. „Okienko” z osobą aktualnie przemawiającą zostaje
    automatycznie powiększone i wyróżnione.
  3. głosowanie na podstawie przygotowanych tabeli głosowań dla poszczególnych punktów planu sesji poprzez podniesienie ręki i słownym zajęciu stanowiska - będąc widocznym w czasie rzeczywistym oraz w archiwum nagrań. Osoba z Biura Rady wypełnia tabelę głosowań, wynik zostaje
    zaprezentowany w Internecie, oraz przedstawiony przez Przewodniczącego. Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r dopuszcza głosowanie ręczne ( weryfikacja na żywo przed kamerą na Wirtualnej Sali Sesyjnej) w przypadku braku możliwości korzystania z głosowania elektronicznego, jednocześnie nie
    dopuszcza głosowania elektronicznego w domu.

Rozwiązanie wykorzystuje platformę do bezpiecznych komercyjnych wideokonferencji o globalnym zasięgu, gwarantującą interoperacyjność przy wykorzystaniu bezpiecznych wirtualnych pokoi konferencyjnych (VMR). Dostępna z poziomu różnych urządzeń i platform komunikacyjnych przez 24 godziny 7 dni w tygodniu. Za pomocą jednego kliknięcia uczestnicy mogą dołączyć do spotkania za pomocą przeglądarki internetowej, urządzeń mobilnych, tablic interaktywnych jak również za pomocą telefonu.

Udostępniamy Państwu film z naszej wewnętrznej wideokonferencji, który został nagrany z naszym udziałem:

 

Kolejny film nagrany z udziałem członków naszego zespołu prezentuje z kolei możliwość przeprowadzenia głosowania:

https://cloud.hdsystem.pl/s/TzPMFfikrMCeYFE

 

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU: biuro@hd.pl