Z przyjemnością informujemy, że z powodzeniem obsłużyliśmy oraz przeprowadziliśmy transmisję obrad Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw Rzeczypospolitej Polskiej, który odbył się 15 czerwca 2023 roku w poznańskim hotelu Andersia.

Głównymi tematami jakie w czasie obrad podjęli prelegenci były kondycja polskich samorządów województw po 25 latach, a także kwestie związane z opieką nad zdrowiem psychicznym dzieci i młodzieży. Z okazji jubileuszu 25-lecia samorządów regionów uczestnicy konwentu przyjęli specjalne stanowisko, podkreślające znaczenie województw w procesie budowy demokratycznej i wolnej Polski. Omówiono też nowelizację ustawy o samorządzie województwa, wprowadzającą przepisy dotyczące rad seniorów oraz dyskutowano o pobudzaniu aktywności społecznej osób starszych w kontekście zmian ustawowych.

Konwent odbył się w Poznaniu, z uwagi na fakt iż Wielkopolska w I półroczu 2023 roku sprawuje prezydencję w Konwencie Przewodniczących Sejmików Województw. Obecnie została ona przekazana na ręce przewodniczącego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i to właśnie na Dolnym Śląsku zorganizowana zostanie kolejna edycja Konwentu.

Konwent Przewodniczących Sejmików Województw RP to organ opiniodawczo-doradczy powołany do życia w ramach Związku Województw RP. Został utworzony w czasie obrad XVI Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw RP 2 kwietnia 2009 roku w Gdańsku.

W ramach obsługi wydarzenia przygotowaliśmy:

  • system do obsługi głosowań oraz dyskusji
  • dedykowaną wizualizację wraz z odpowiednią grafiką, wykonaną specjalnie pod obrady Konwentu
  • karty identyfikacyjne, opatrzone grafiką Konwentu
  • zrealizowaliśmy usługę transmisji z obrad

Z przyjemnością przedstawiamy Państwu zdjęcia, wykonane w czasie poznańskich obrad Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw Rzeczypospolitej Polskiej.

IMG 4839

IMG 4842

IMG 4843

IMG 4847