W świetle nadal istniejącej sytuacji w kraju i na świecie, dotyczącej stanu Pandemii, na podstawie prezentowanych przez Samorządy oczekiwań, przedstawiamy nasze kolejne autorskie rozwiązanie pozwalające na przeprowadzanie zdalnych posiedzeń, spełniające wymogi funkcjonalne oraz prawne.

Wideokonferencja HD opiera się o przeglądarkę WWW, a nie osobną aplikację. Dzięki temu znacznie zwiększamy bezpieczeństwo, gdyż do jej uruchomienia należy założyć odpowiednie loginy oraz hasła użytkowników.

Dodatkowe korzyści:

  • możliwość korzystania z wideokonferencji zarówno w przypadku dostępu do autorskiego Elektronicznego Obiegu Dokumentów, jak i braku do niego dostępu
  • możliwość uruchomienia wideokonferencji na okres próbny (bezpłatnie)
  • maksymalna liczba uczestników: 50 osób
  • system w celach bezpieczeństwa został tak skonfigurowany, aby po 10 minutach braku aktywności (ruszanie kursorem) następowało autowylogowanie