Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Urzędom Stanu Cywilnego, przedstawiamy ofertę na bezobsługowy system transmisji uroczystych wydarzeń z Sali Ślubów Urzędu Stanu Cywilnego. Ilość osób w czasie uroczystości
jest zazwyczaj ograniczona, czy to z uwagi na okres pandemii, czy też braku możliwości bezpośredniego uczestnictwa wszystkich gości.

Oferta obejmuje wykorzystanie nowoczesnej technologii, łączącej dedykowany sprzęt, oprogramowanie oraz transmisję, a wszystko zgodnie z ustawą RODO.

Uruchomienie transmisji w sieci Internet odbywa się poprzez naciśnięcie jednego przycisku.Dostęp do materiałów transmitowanych w sieci Internet, będą miały wyłącznie osoby, którym Młoda Para udostępni możliwość wirtualnego udziału w uroczystości.

Transmisja odbywa się w oparciu o dostęp do zewnętrznego serwera w taki sposób, aby nie naruszać zapisów ustawy RODO. Pracownikowi administracyjnemu udostępniony zostaje interfejs programowy w postaci tabeli, w której wcześniej umieści dane Młodej Pary, termin uroczystości oraz adres mailowy. Otrzymane dane będą przetworzone, a następnie uruchomiona zostanie procedura zapewniająca poprawność jakości transmisji, kontroli czasu, kontroli dostępu i poprawności nagrania.